nápověda pro práci s portálem

Nástroj KEYWORDS K.UTB je jednoduchý heslář. Každé klíčové slovo (heslo) obsahuje také svůj anglický ekvivalent. Databáze hesel je neustále aktualizována o nová hesla, která můžete sami navrhnout. 

Pomocí vyhledávacího pole a pomocníka v podobě našeptávače můžete vyhledat klíčové slovo, které potřebujete. Pokud je heslo v databázi, zobrazí se vám jeho správný tvar a anglický ekvivalent. Když heslo v naší databázi není, můžete pomocí jednoduchého formuláře nové heslo sami navrhnout. Během 24 hodin heslo zkontrolujeme, ověříme a zařadíme ho do databáze. Na váš e-mail vám zároveň zašleme informaci, jak proces schvalování dopadl.

Pokud se vám nedaří odeslat formulář, máte připomínky nebo se nás chcete na něco zeptat, můžete nás kontaktovat přímo na e-mailu keywords@k.utb.cz.

KLÍČOVÁ SLOVA A PROČ JSOU TAK DŮLEŽITÁ

Klíčová slova mají vystihnout to nejdůležitější z textu a odpovídat teoretické i praktické části práce. Zpravidla se jedná o jednoslovné či víceslovné výrazy a ustálená slovní spojení, jména osob, názvy organizací, konkrétní místa či události, pojmenování předmětů atd. Klíčová slova začínají malým písmenem (pokud se nejedná o vlastní název) včetně anglických termínů.

Klíčová slova jsou stejně jako název a abstrakt důležitým prvkem každého odborného textu:

 • název je obvykle to první, co potenciální čtenář uvidí,
 • abstrakt umožní čtenáři udělat si představu o obsahu práce,
 • klíčová slova vystihují obsahovou podstatu textu, pomáhají se rychle orientovat a identifikovat téma, slouží při vyhledávání relevantních dokumentů.

časté PROBLÉMY U KLÍČOVÝCH SLOV

Časté problémy u klíčových slov:

 • Klíčová slova neodpovídají obsahu práce, vycházejí pouze z názvu, nejsou uvedena v 1. pádě,
 • Jsou tvořena slovy nebo slovními výrazy, která se za klíčová slova nepovažují (stop slova, příslovce atd.),
 • Využívaní anglických výrazů , i když to není nutné (mají zaužívané české ekvivalenty).

Klíčovými slovy nejsou:

 • stop slova (zájmena, předložky, spojky),
 • příliš obecná slova bez dalšího významu (např. analýza, principy, problémy),
 • celé věty a mnohoslovné výrazy, např.:
  • majetková a finanční struktura,
  • majetková a kapitálová struktura,
  • majetková a finanční struktura obce,
 • zkratky bez kontextu (např. a.s., o.p.s.),
 • samostatné číslovky (např. 16 (16 let)).

na co je potřeba dávat pozor

 • Klíčová slova mimo názvy začínají malým písmenem (včetně anglických termínů).
 • Nepoužívat uvozovky, zkratky je možné používat u zaužívaných termínů (ADHD, ČEDOK, ČEZ, DPH, ČSAD, MŠMT).
 • Respektovat pravopis daného jazyka, dodržovat přirozený slovosled, neuvádět anglické členy (a / an / the).